Alle produkter og tjenester

Les mer ›

Armadillo Radar Tracker

Radarteller utviklet for provisoriske trafikkmålinger på veier med 1-4 kjørefelt.

Les mer ›

CITIX IR

Ett av markedets mest nøyaktige system for telling av fotgjengere i bymiljø.

Les mer ›

ComEth data collector

Datalogger som møter ITS-industriens behov ved telling av personer, syklister og kjøretøy.

Les mer ›

EASY ZELT

Løsning for lengre provisorisk sykkeltelling i opp til seks måneder.

Les mer ›

ECO SLAB

Løsning for telling av fotgjengere i naturen og ved utfartssteder.

Les mer ›

ECO TUBES

Slangetellerutrustning spesielt utviklet for provisorisk sykkeltelling.

Les mer ›

ECO-DISPLAY CLASSIC

Markedsledende sykkelbarometeret for både sykler og fotgjengere..

Les mer ›

ECO-DISPLAY COMPACT

Fleksibel og kostnadseffektiv display for visning av sykkeltelledata i sanntid.

Les mer ›

ECO-VISIO MAPS

Innovativt GIS-verktøy og dataplattform for sykkelplanlegging.

Les mer ›

ECO-VISIO WEATHER

Modul som kobler lokale værdata til trafikktelledata i ECO-VISIO.

Les mer ›

ECO-VISO

Skytjeneste utviklet for å håndtere, lagre og analysere trafikktelledata.

Les mer ›

Evolis Mobility

Hastighetsdisplay utformet for enkelt og fleksibelt bruk.

Les mer ›

Evolis Solution

Hastighetsdisplay med statistikkfunksjon og ekstra display.

Les mer ›

GREENWAYS ZELT

Sykkeltelestasjon spesielt utviklet for rene gang- og sykkelveier.

Les mer ›

INSTANT COUNTING

Fleksibel persontelleløsning utformet som en matte.

Les mer ›

MIVA

Løsning for å telle kjøretøy i miljøer med langsom trafikk.

Les mer ›

MULTI CAR

Trafikktelleløsning for biler og busser basert på induktive sløyfer.

Les mer ›

MULTI NATURE

Løsning for kombinert sykkel- og persontelling i friluftsmiljø.

Les mer ›

MULTI URBAN

Løsning for å kombinere sykkel- og persontelling i bymiljø.

Les mer ›

PYRO SENSOR

Løsning for å telle personer, dyr eller annet som utstråler varme.

Les mer ›

PYRO-BOX

Unik, allsidig og fleksibel løsning for å telle fotgjengere i ulike miljø.

Les mer ›

PYRO-BOX MULTI

Løsning for provisorisk telling av syklister og fotgjengere.

Les mer ›

SeeMe Busshållplats

Varslingssystem spesielt tilpasset bussholdeplasser.

Les mer ›

SeeMe Varningssystem

Fleksibelt varslingssystem for gangfelt og andre krysningspunkter.

Les mer ›

SmartSensor HD

Markedsledende trafikktelleradar for permanente installasjoner.

Les mer ›

SolarLite Flush Studs

Solcelledrevet veibanebelysning for sikkerhet og utsmykning.

Les mer ›

SpeedLane trafikkradar

SpeedLane er en innovativ og avansert radarteller for mobil og permanent trafikktelling.

Les mer ›

URBAN POST

Effektiv og robust persontelleløsning utviklet for bymiljø.

Les mer ›

URBAN ZELT

Sykkeltellestasjon utviklet for å telle syklister i blandet trafikk.