WHY

Dagens infrastruktur er under ombygging for å møte fremtidens behov rundt økt reisevirksomhet, klimavennlige transport, førerløse kjøretøy og et økende krav om generelt effektiv ressursbruk.

Vi tror at en oppkoblet, smart infrastruktur, med tilgang til riktig informasjon, på rett sted og til rett tid, er avgjørende for at vi skal kunne møte fremtidige behov, enten det handler om tilgjengelighet eller sikkerhet.

En smart infrastruktur i dag legger grunnlaget for å møte morgendagens behov, der mennesker, kjøretøy og infrastruktur samvirker for økt trafikksikkerhet og tilgjengelighet.

HOW

Vi ser på utfordringer og mulige løsninger ut fra et helhetsperspektiv, hvor kostnader, effekt og miljøkonsekvenser sees i sammenheng.  Vi arbeider for å levere løsninger som gir rett ytelse til rett pris, løsninger som letter arbeidet og øker kvaliteten – og samtidig frigjør verdifull tid.

Vi jobber med en visshet om at økt trafikksikkerhet og bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur krever sanntidsinformasjon, og vi tror på løsninger som begrenser fysiske inngrep i infrastrukturen og miljøet.

Ved å fokusere på løsninger med lite vedlikehold, høy pålitelighet og klimavennlige energikilder, oppnås enkel drift, god totaløkonomi og et lavt klimaavtrykk.

WHAT

Vi utvikler, produserer og selger produkter, systemer og tjenester for å gjøre dagens infrastruktur smartere. Målet er å gi deg en enklere og bedre hverdag.

Vår forretningsidé er å tilby både offentlige og private aktører tekniske verktøy for økt trafikksikkerhet, samt bedre trafikk- og besøksdata.

For oss innebærer dette at vi leverer helhetlige og automatiserte løsninger,  som er enkle å installere, krever minimalt med drift og vedlikehold, som genererer høykvalitetsdata, og verifiserte resultater man kan stole på. Vi kaller det #StreetSmartSolutions.

QAMCOM GROUP

Amparo Solutions er en del av Qamcom Group, som omfatter flere selskaper innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det å være del av et teknologiintensivt og nyskapende konsern gir oss unike muligheter for produktutvikling eller systemtilpasninger. Sammen har vi nødvendig kompetanse og styrke til å bistå med alt fra produkttilpasninger, utvikling av nye produkter og webapplikasjoner, til store digitaliseringsprosjekter innen områder som IOT og SMART INFRASTRUKTUR.

Qamcom Research and Technology AB

Qamcom Research & Technology AB er spesialistforetak med fokus på produktutvikling og konsulenttjenester innen signalbehandling, kommunikasjonssystemer, radarsystemer, kjøretøysystemer og sikkerhetskritiske applikasjoner.

Qamcom ble grunnlagt i 2001 av forskere ved Chalmers University of Technology i Gøteborg, med en overordnet ambisjon om å være en fleksibel og attraktiv katalysator for teknologioverføring mellom akademia og næringsliv.

www.qamcom.se

Layer 10

Layer 10 er et selskap med fokus på konsulenttjenester innen programvareutvikling. Layer 10 ble skilt ut fra Qamcom Research & Technology i 2012, og har siden etablert seg som en betydelig leverandør både av rene konsulenttjenester og komplette programvareprosjekt.

www.layer10.se

© 2019 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen