Har du tenkt på at verden rundt oss er i stadig bevegelse? Et konstant mylder av kjøretøy og fotgjengere med ulike formål og mål. For å holde i gang hele denne flyten sikkert og effektivt, behøves planlegging og handling på så vel kort som lang sikt – noe som krever kvalitative beslutningsunderlag.

Vi på Amparo jobber med å gi forutsetninger for et tryggere og smidigere samfunn. Gjennom monitoring, telling, datainnsamling og oppfølging gir vi kommuner, eiendomseiere, myndigheter og turistanlegg råd og verktøy for bedre planlegging og beslutning. Vi vet at med rett innsikt øker sikkerheten og effektiviteten for deg, i byen eller på veien, på fjellet eller i skogen. Kort sagt, over alt der mennesker beveger seg. For der andre ser biler, sykler, lifter og tog, ser vi mennesker – mennesker i bevegelse.

Vi teller det som teller – der mennesker beveger seg.