Plasser og Bygninger

FOR ØKT EFFEKTIVITET OG INNSIKT.

Plasser og Bygninger

FOR ØKT EFFEKTIVITET OG INNSIKT.

SNAKK MED OSS OM INNSIKT OG EFFEKTIVITET

Vi hjelper myndigheter, kommuner, eiendomseiere og museer med tekniske system og produkter for økt effektivitet og innsikt.

Vi gir råd og tilbyr intelligente løsninger for besøkstelling og datainnsamling på alle typer av Plasser og Bygninger – såvel innendørs som utomhus.

Vil du eksempelvis telle antall besøkende på den lokala utkikksplassen, få realtidsoppdateringar om antall besøkende inne på museet eller telle besøkende på kjøpesenteret, har vi løsningen for deg. Kontakt oss allerede i dag og fortell om dine behov.

Hvorfor telle besøkende og forbipasserende?

Innsikt

 • Få en klar oppfatning om antall besøkende
 • Identifisere trender basert på dager, uker, måneder og årstider
 • Se bevegelsesmønster både ute og inne

Effektivitet

 • Bemanning basert på antall besøkende og behov
 • Planlegg vedlikehold basert på faktisk bruk
 • Alloker ressurser dit behovene er størst

Oppfølging

 • Måle effekter og resultater av innsats og investeringer
 • Skape grunnlag for etablering av næringsvirksomet
 • Sammenlign mellom steder og virksomheter.

Hva kan telledata gjøre for bedriften din?

Skytjenste Eco-Visio
2 uker
 • Få en første oversikt over brukere og besøkende
 • Sammenlign de daglige volumene for å skille forskjeller mellom spesifikke dager
 • Følg utviklingen gjennom døgnet. Hvilke tider er mest populære?
6 måneder
 • Identifisere månedlige mønstre i besøkstall
 • Lage forbedrede vedlikeholds- og bemanningsrutiner
 • Motivere satnsinger, investeringer eller forbedringer
12 måneder
 • Få en forståelse av trender basert på sesong
 • Lag et regnskap og oppsummer sesongen
 • Bestem forbedringsområder for kommende år
24 måneder
 • Fang opp og analyser trender fra år til år
 • Kombiner måledata med for eksempel værdata for å skape økt forståelse
 • Publiser rapporter og vis utviklingen for reisemålet ditt

Hva vil du telle og på hvilke steder?

 • Tell antall besøkende innendørs ved å bruke Quantium
 • Tell antall besøkende utendørs ved å bruke PYRO-BOX
 • Tell fotgjengere, syklister eller kjøretøy på komplekse plasse utendørs ved hjelp av Citix 3D
 • Tell antall kjøretøy på parkeringsplassen eller på veien med Sensebit FLEX

Produkter

Se alle produktene
Rådgivning
Rådgivning
Helhetsløsninger
Helhetsløsninger
Kontakt oss
Kontakt