Project Description

Varsling Elgfare

Nytt og innovativt system for varsling av stor elgfare. «Intelligente skilt» settes aktive når elgfaren er størst, og blinker kun når kjøretøy nærmer seg. Dermed oppnås stor oppmerksomhet rundt elgfaren, slik at sjåføren senker hastigheten. Løsningen gir i tillegg aktuell statistikk rundt trafikk og hastigheter.

FORDELER:

  • Varslingen aktiveres når elgfaren er størst
  • Skiltene blinker kun når kjøretøy nærmer seg
  • Øker sjåførens bevissthet på elgfaren, for redusert fart
  • Kan driftes av batteri/solcelle, eller 230V
  • Økt innsikt gjennom trafikkstatistikk fra aktiveringsperioden
Tilbud nå
Kontakt oss

Beskrivelse

Forskning viser likevel at tradisjonelle elgskilt har begrenset oppmerksomhetsverdi og effekt. Vegvesenet mener det er klar Sammenheng mellom fartsgrense, fartsnivå og påkjørsler.

Amparo Solutions nye løsning kan øke oppmerksomheten betydelig. Elgskilt med kraftige gule blinkelys settes aktive (manuelt eller via database, jfr. under) i perioder med stor elgfare, og en radar sørger for at varslingen kun skjer når kjøretøy nærmer seg skiltet/strekningen med spesielt stor elgfare.

Løsningen består av elgskilt med integrerte gule blinkelys, integrert radar, styringsenhet, modem, batteripakke og solcellepanel (evt. 230V) monteres ved inngang til strekning med historisk stor elgfare.

Blinkelysene er i normaltilstand avslått, men kan aktiveres via SMS tekstmelding.

Ad. aktivering:
I FoU-prosjektet i Troms aktiveres varslingen av den lokale viltnemda, basert på deres kunnskap, eller tips f ra publikum. Skiltene settes aktive i et ønsket tidsrom.

Amparo Solutions har også prosjekt med Statens Vegvesen Region Øst rundt elgvarsling. Her settes skiltene aktive automatisk, basert på en forskningsmodell utviklet av eksperter fra firmaet IMSA.

Når skiltene er aktive, startes varslingen i det radaren detekterer et kjøretøy som nærmer seg. Etter kjøretøyet har passert, stopper blinkingen. På denne måten oppnås maksimal oppmerksomhetsverdi overfor sjåføren, og strømforbruket minimeres. Når ønsket aktiverings- periode utløper, sender systemet oppdatert trafikkstatistikk til Amparo Solutions’ server.

Tekniske data

Kontakt oss for nærmere beskrivelse av teknisk løsning.

Be om et tilbud

"*" obligatorisk felt

Ange ditt namn*

Relaterte produkter