Project Description

Varsling Syklist

Nytt og innovativt system for varsling av syklist i tunnel. Sensorer oppdager og varsler bilistene automatisk om at syklister er på vei inn i, eller sykler i, tunnelen, og varsle sjåføren. Løsningen gir i tillegg statistikk på all sykkeltrafikken.

FORDELER:

  • Automatisk deteksjon av syklist, med ledende sensorteknologi
  • Varsling så lenge syklisten er på vei inn i, eller i, tunnel
  • Økt sjåførens oppmerksomhet, og senker hastigheten
  • Gir telledata på passerte syklister, samt passeringsretning
  • Kan driftes av batteri/solcelle, eller 230V
Tilbud nå
Kontakt oss

Beskrivelse

I Norge finnes nær 1200 tunneler, hvor ca. 400 er stengt for syklister. Amparo Solutions ny varsling av «Syklist i tunnel» øker trafikksikkerheten i tunneler der syklister tillates – og kan gi mulighet for at flere tunneler åpnes for syklister.

«Syklist i tunnel» kombinerer sensorteknologi fra Eco-Counter sykkelteller med SeeMe Varslingssystem, eventuelt integrerte metallskilt skiltbudskap og store LED blinkelys.

Eco-Counter Zelt sykkelteller benyttes som sensor, og monteres foran tunnelinngangene. Zelt induktive sløyfer har i flere tester dokumentert høyest nøyaktighet. Sykkeltelleren vil automatisk detektere passerende syklister, og passeringsretning. Når syklist er på vei inn i tunnel, sendes signal om å starte blinking i varsellysene over skiltene. Det monteres evt. en eller flere sensorer inne i tunnelen (avhengig av tunnelens lengde), som forlenger blinketiden for syklister i begge retninger. Et skilt som får beskjed om å starte varsling, vil via radiokommunikasjon aktivere de andre skiltene. Blinketiden tilpasses forhold på stedet.

Eco-Counter ComEth ITS-logger lagrer telledataene, som kan sendes til server via modem eller linje, og da evt. i sanntid. Eco-Counters løsninger kan også presentere telledata i sanntid, samt annen informasjon, på telledisplay der sykkelteller er installert.

Tekniske data

  • Kontakt oss for mer informasjon

Be om et tilbud

"*" obligatorisk felt

Ange ditt namn*

Relaterte produkter