Project Description

Varsling Syklist

Nytt og innovativt system for varsling av syklist i tunnel. Sensorer oppdager og varsler bilistene automatisk om at syklister er på vei inn i, eller sykler i, tunnelen, og varsle sjåføren. Løsningen gir i tillegg statistikk på all sykkeltrafikken.

FORDELER:

  • Automatisk deteksjon av syklist, med ledende sensorteknologi
  • Varsling så lenge syklisten er på vei inn i, eller i, tunnel
  • Økt sjåførens oppmerksomhet, og senker hastigheten
  • Gir telledata på passerte syklister, samt passeringsretning
  • Kan driftes av batteri/solcelle, eller 230V

Beskrivelse

I Norge finnes nær 1200 tunneler, hvor ca. 400 er stengt for syklister. Amparo Solutions ny varsling av «Syklist i tunnel» øker trafikksikkerheten i tunneler der syklister tillates – og kan gi mulighet for at flere tunneler åpnes for syklister.

«Syklist i tunnel» kombinerer sensorteknologi fra Eco-Counter sykkelteller med SeeMe Varslingssystem, eventuelt integrerte metallskilt skiltbudskap og store LED blinkelys.

Eco-Counter Zelt sykkelteller benyttes som sensor, og monteres foran tunnelinngangene. Zelt induktive sløyfer har i flere tester dokumentert høyest nøyaktighet. Sykkeltelleren vil automatisk detektere passerende syklister, og passeringsretning. Når syklist er på vei inn i tunnel, sendes signal om å starte blinking i varsellysene over skiltene. Det monteres evt. en eller flere sensorer inne i tunnelen (avhengig av tunnelens lengde), som forlenger blinketiden for syklister i begge retninger. Et skilt som får beskjed om å starte varsling, vil via radiokommunikasjon aktivere de andre skiltene. Blinketiden tilpasses forhold på stedet.

Eco-Counter ComEth ITS-logger lagrer telledataene, som kan sendes til server via modem eller linje, og da evt. i sanntid. Eco-Counters løsninger kan også presentere telledata i sanntid, samt annen informasjon, på telledisplay der sykkelteller er installert.

Tekniske data

  • Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte produkter

FlexLX veibeskyttelse

FlexLX er et veisikringssystem for planoverganger mellom vei og jernbane

Personteller NATURE POST Evo

Effektiv personteller spesielt utviklet for utemiljøet.

Sykkelbarometer ECO-DISPLAY CLASSIC+

Markedsledende sykkelbarometer for både sykler og gående.