Sykkelteller EASY ZELT

EASY ZELT er en løsning for provisorisk  sykkeltelling (1-6 måneder). Systemet bygger på selvheftende induktive sløyfer som klistres på veibanen.

 

FORDELER:

 • Nøkkelklar løsning uten krav om kalibrering
 • Enkel installasjon
 • Høy nøyaktighet
 • Mulighet for å måle retning
 • Drives av batteri, som varer inntil 2 år
 • Fungerer i alt slags vær

Kategorier:

 • By,
 • Provisorisk,
 • Sykkel,
 • Telling,
 • Veg,

EASY ZELT er en induktiv sløyfe for engangsbruk, da sløyfene limes veibanen, som alternativ til tradisjonelle induktive sløyfer, som freses ned i asfalten/veibanen. ZELT-sløyfen analyserer den elektromagnetiske signaturen fra hvert sykkelhjul som passerer over sløyfen, ut i fra 13 ulike parametere . Dette muliggjør markedets beste nøyaktighet hva gjelder deteksjon av sykler i så vel klynge, som i blandet trafikk. All data rapporteres automatisk inn til skytjenesten ECO-VISO, der tellestasjonen kan driftovervåkes, og statistikken analyseres.

EASY ZELT er en ideell løsning for provisorisk telling på eksempelvis broer eller sommersykkelveier i lengre perioder på opp til seks måneder. Løsningen er fleksibel, skalerbar og lett å installere uten å gi avkall på robusthet og kvalitet. På provisoriske måleplasser har sløyfen telt mer enn 1 million syklister uten at den selvheftende induktive sløyfen måtte byttes ut.

 

Mål: Lengde 110 cm til 150 cm, Bredde 40 cm

Måleområde: 0 cm til 900 cm

IP-klasse: IP66

Batterilevetid: 1-2 år (beroende på antall sløyfer)

Relaterte produkter

Sykkelteller ECO TUBES

Slangetellerutrustning spesielt utviklet for provisorisk sykkeltelling.

ECO-VISIO

Skytjeneste utviklet for å håndtere, lagre og analysere trafikktelledata.

Sykkelteller GREENWAYS ZELT

Sykkeltelestasjon spesielt utviklet for rene gang- og sykkelveier.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen