ECO-VISIO MAPS

ECO-VISIO MAPS er et innovativt GIS-verktøy for sykkelplanlegging. Det er utmerket for å på en fleksibel og modulær måte samle data fra ulike typer av datakilder, og ut i fra dette muliggjøre kartbaserte analyser.

 

FORDELER:

 • Skaper økt forståelse for sykkelbruken.
 • Visualiserer sykkelflyten, og og hastigheter på deler eller hele veinettet.
 • Skaper UTGANSPUNKT->MÅL matriser
 • Utnytter GPS-spor fra Smartphones
 • Identifiserer de korteste og sikreste rutene

Kategorier:

 • By,
 • Hastighet,
 • Permanent,
 • Person,
 • Provisorisk,
 • Sykkel,
 • Telling,
 • Tjenester,
 • Veg,

ECO-VISIO MAPS skaper forutsetninger for å samle all sykkelrelater informasjon på en plass. Dette gir igjen unike muligheter til avanserte og plasspesifkke analyser.

 

GPS-spor fra Smartphones

ECO-VISIO MAPS kan integrere GPS-spor fra de fleste apper som registrerer reiser eller bevegelsesmønster. Finnes ingen app for dette i akkurat din by, så kan vi bistå med å utvikle en, eller tilby «I Cycle Here», som finns tilgjengelig i App Store og Google Play Store. Gjennom disse appene skaper du raskt egen «crowdsource» data i ditt sykkelnett.

 

Lånesykler

System med lånesykler kan tilby verdifull og anvendelige data om sykkelbruken. Gjennom disse data oppnås informasjon om Utgangspunkt for, og Målet, med syklingen. ECO-VISIO MAPS muliggjør integrasjon av disse dataene i et overordnet system.

 

Sykkeltellestasjoner

Automatiske sykkeltellestasjoner utgjør den primere datakilden for å nøyaktig måle flyten av syklister, antall etc. . Gjennom å ekstrapolere GPS-spor med data fra sykkeltellestasjoner, kan man få en unik forståelse for hvordan sykkelbruken ser ut på sykkelveinettet.

 

Ulykkesstatistikk

Gjennom å komplettere sykkelstatistikken med ulykkesstatistikken kan man få unik forståelse for hvor de mest utsatte delene av sykkelveinettet finnes, amt hvilke deler som burde prioriteres i form av infrastruktursatsinger. Dette legger igjen grunnlag for gode investeringsbeslutninger.

Kontakt Amparo Solutions for en mer utførlig presentasjon av ECO-VISIO MAPS, og et forslag på hvordan et innledende prosjekt kan se ut.

Relaterte produkter

Sykkelbarometer DISPLAY CLASSIC

Markedsledende sykkelbarometer for både syklister og fotgjengere.

ECO-VISIO MAPS

Innovativt GIS-verktøy og dataplattform for sykkelplanlegging.

ECO-VISIO WEATHER

Modul som kobler lokale værdata til trafikktelledata i ECO-VISIO.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen