Sykkelteller GREENWAYS ZELT

GREENWAYS ZELT er en sykkeltellestasjon spesielt utviklet for å telle syklister på rene gang- og sykkelveier, uten andre kjøretøy i veien. Telleren detekterer sykler som passerer over en induktiv sløyfe. Løsningen er i dag installert over hele verden, og byr på markedsledende nøyaktighet og driftssikkerhet.

 

FORDELER:

 • Teller syklister i klynge med stor nøyaktighet
 • Markedsledende nøyaktighet i all slags vær
 • Minimalt vedlikeholdsbehov
 • Batteridrift med varighet på inntil 2 år
 • Skybasert tjeneste for dataanalyser og rapportering

Kategorier:

 • By,
 • Hastighet,
 • Natur/park,
 • Permanent,
 • Sykkel,
 • Telling,
 • Veg,

Det å telle antall syklister blir i dag stadig viktigere. Antall syklister kan dels utgjøre underlag for den tradisjonelle trafikkplanleggingen, men ikke minst behøves slik statistikk for å dokumentere effekten av økende ressursbruk med formål å stimulere til økt bruk av sykkel  til transport og pendling.

Sykkeltellestasjonen GREENWAYS ZELT er verdens ledend løsning for permanent telling av syklister i gang- og sykkelveier. Systemet detekterer og teller passerende syklister med stor nøyaktighet, og gir faktaunderlag for å analysere trender over tid, samt sammenligne telledata fra år til år.

Systemet er basert på en induktiv sløyfe som detekterer den elektromagnetiske signaturen til hvert sykkelhjul som passerer over sløyfen.

GREENWAYS ZELT er utviklet for å telle tette klynger av syklister, hvilket gjør løsningen ideell på rendyrkede sykkelveier.

 

Automatiserte sykkeldata

Foruten å telle antall syklister, kan GREENWAYS ZELT også detektere deres retning og hastighet. Alle data lagres i 60 eller 15 (opsjon) minutters intervall. Systemet fungerer 24/7, og leverer data av høy kvalitet året rundt, i alt slags vær og alle årstider (sløyfer i bakken forutsetter vinterbrøyting ). Alle data overføres automatisk til skytjenesten ECO-VISO, der telleutrustningen kan driftovervåkes , og statistikken enkelt analyseres og bearbeides.

 

Utviklet for både grusveier og asfalterte veier

GREENWAYS ZELT kan anvendes både på asfalterte veier og grusveier. På asfalterte sykkelveier freses sløyfene ned i asfalten. På grusveier graves i stedet prefabrikerte sløyfer ned ca 5 cm i veibanen.

Mål: Lengde 110 cm til 150 cm, Bredd 40 cm

Måleområde: 0 cm til 900 cm

IP-klasse: IP68

Batteritid: Normalt 1-2 år, avhengig av antall sløyfer. Doble batteripakker kan tidvis benyttes før økt batteritid.

Relaterte produkter

ECO-VISIO

Skytjeneste utviklet for å håndtere, lagre og analysere trafikktelledata.

Sykkelteller EASY ZELT

Løsning for lengre provisorisk sykkeltelling i opp til seks måneder.

Kombiteller NATURE (person/syklist)

Løsning for kombinert sykkel- og persontelling i friluftsmiljø.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen