INSTANT COUNTING

INSTANT COUNTING er en persontelleløsning utformet som en matte. Matten legges ganske enkelt rett på gulvet, hvoretter de innebygde sensorene registrerer antall personer som passerer på matten, og hvilken retning de går i.

 

FORDELER:

 • Nøkkelklar løsning
 • Ekstrem enkel og rask installasjon
 • Ingen fysiske inngrep i vegger eller gulv
 • Fleksibelt – installer et nettverk av matter
 • Høy nøyaktighet
 • Portabel

Kategorier:

 • Indoor,
 • Person,
 • Visitor,
 • Temporary,
 • Count,
 • Services,

INSTANT COUNTING  er et utmerket verktøy for eksakt og pålitelig besøkstelling i provisoriske telleprosjekter innendørs. Matten kan anvendes som besøksteller på museer, butikker, messelokaler, bibliotek osv.

Mattens unike design gjør at du enkelt og umiddelbart kommer i gang med besøkstelling, uten fysiske inngrep i gulv, vegger eller tak. Det er bare å legge matten på gulvet, så er tellingen i gang. Tellematten kan anvendes både for provisoriske tellinger, og permanente installasjoner. Formålet med besøkstellingen kan være både sikkerhet og besøkststatistikk:

 • Unngå å overstige maksimalt antall personer i et lokale.
 • Få informasjon om besøkstrender, samt antall inn- og utpasseringer.
 • Vis besøksstatistikk i sanntid.
 • Mål besøksantall på provisoriske utstillinger, i ulike deler av en messehall, et museum etc.

Tellematten benyttes i dag blant annet på museet The Louvre i Paris. På museet anvendes til sammen syv tellematter for telle antall besøkende i ulike rom. Museet valgte løsningen for tellemattens nøyaktighet, samt enkle og smidige installasjon. Matten er kun 5mm tykk, og kan dermed enkelt installeres under eksisterende matter.

Tellematten kan også med fordel benyttes i ulike messelokaler. Et eksempel er REED Exhibitions i USA,  der man på et område på hele 93.000 kvadratmeter anvender 50 tellematter, som monteres opp og ned i samband med hver utstilling.  I løpet av tre dager telles over 1 million passeringer, og tellematten gir unik innsikt i hvor besøkende har gått, «varme og kalde» soner i messelokalet osv.

Tellematten er oppbygd av 650 trykkfølsomme sensorer per kvadratmeter. Ved hjelp av avanserte algoritmer analyserer de mønsteret som oppstår når en eller flere personer tråkker på mattten/sensorene. Dette  innebærer at man kan detektere flere personer samtidig, og også retningen de passerer i («INN/UT»).  Med den medfølgende programvaren kan man enkelt få tilgang til den innrapporterte statistikken på telledataene.

Relaterte produkter

ECO-VISO

Skytjeneste utviklet for å håndtere, lagre og analysere trafikktelledata.

CITIX IR

Ett av markedets mest nøyaktige system for telling av fotgjengere i bymiljø.

PYRO-BOX

Unik, allsidig og fleksibel løsning for å telle fotgjengere i ulike miljø.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialGrab