Kombiteller MOBILE (person/syklist)

MOBILE MULTI løsning utviklet for provisorisk telling av både syklister og fotgjengere ved samme tellepunkt. Løsningen kan benyttes på såvel sykkelstier som i blandet trafikk. Systemet benytter kombinasjon av infrarød sensor og pneumatiske slanger.

 

FORDELER:

 • 4 ulike driftsmåter gir maksimal fleksibilitet.
 • Enkel installasjon
 • 2 års batteri
 • Retningsbestemmer passeringer.

Kategorier:

 • By,
 • Person,
 • Provisorisk,
 • Sykkel,
 • Telling,
 • Veg,

MOBILE MULTI er en nyutviklet løsning for å kunne tilby mobil/provisorisk telling av både fotgjengere og syklister ved samme tellepunkt. Gjennom å supplere infrarød sensor i standard Pyro-Box med slangeteller for deteksjon av syklister, tilbyr MOBILE MULTI hele fire ulike typer anvendelsesområde: :

 • Pedestrian mode: Enheten teller kun fotgjengere.
 • Bicycle mode: Enheten teller kun syklister.
 • Multi mode: Enheten teller og klassifiserer både syklister og fotgjengere.
 • Independent mode: Enheten teller fotgjengere eks. på fortauet, og syklistene i sykkelbanen.

Telledataene overføres automatisk til skytjenesten ECO-VISO, der telleutrustningen også kan driftovervåkes, og all statistikk enkelt analyseres og bearbeides.

Mål: 195 mm x 110 mm x 275 mm

Vekt: 3 kg

Temperatur: -40 °C / +50 °C

IP-klasse: IP66

Materiale: Polyamid

Räckvidd Fotgängare: Upp til 4m

Räckvidd Cyklist: Upp til 9m

Relaterte produkter

Personteller PYRO-BOX

Unik, allsidig og fleksibel løsning for å telle fotgjengere i ulike miljø.

ECO-VISIO

Skytjeneste utviklet for å håndtere, lagre og analysere trafikktelledata.

Sykkelteller ECO TUBES

Slangetellerutrustning spesielt utviklet for provisorisk sykkeltelling.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen