Kombiteller NATURE (person/syklist)

Kombiteller NATURE kombinerer på en unik måte sykkel- og persontelling. Gjennom å kombinere bruk av induktive sløyfer og varmefølsomme sensorer, kan telleutrustningen avgjøre om det er en syklist eller fotgjenger som passerer.

 

FORDELER:

 • Multifunksjonell
 • Retningsfølsom deteksjon
 • Nøkkelklar løsning
 • Batteridrift i opp til 2 år
 • Fungerer i alt slags vær

Kategorier:

 • Natur/park,
 • Permanent,
 • Person,
 • Person- & besØkstelling,
 • Sykkel,
 • Telling,
 • Veg,

Kombiteller NATURE er en innovativ og unik løsning for å detektere, skille og telle syklister og fotgjengere. Løsningen er praktisk å anvende på sykkelstier eller i parker og naturområder.

Systemet kombinerer PYRO-sensorer og induktive ZELT-sløyfer. PYRO-sensorene registrerer den infrarøde varme som mennesker utstråler, mens ZELT-sløyfen registrerer sykkelhjulenes elektromagnetiske signatur. Kombiteller NATURE analyserer signalene fra alle sensorer for å kunne telle og klassifisere hver passerende syklsit eller fotgjenger.  Alle data overføres automatisk til skytjenesten ECO-VISO, hvor telleutrustningen kan driftovervåkes, og statistikken enkelt analyseres og bearbeides.

Kombiteller NATURE kan installeres både på asfaltert og gruset veg, og med drift via batteri som har levetid på opptil to år, passer løsningen også på avsidesliggende steder.  Dette gir kostnadseffektivitet både hva gjelder installasjon, drift og vedlikehold.

Relaterte produkter

ECO-VISIO

Skytjeneste utviklet for å håndtere, lagre og analysere trafikktelledata.

Sykkelteller GREENWAYS ZELT

Sykkeltelestasjon spesielt utviklet for rene gang- og sykkelveier.

Personteller PYRO-BOX

Unik, allsidig og fleksibel løsning for å telle fotgjengere i ulike miljø.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen