Kombiteller URBAN (person/syklist/bil)

Kombiteller URBAN kombinerer på en unik måte sykkel- og persontelling i bymiljø. Gjennom å kombinere bruk av induktive sløyfer og varmefølsomme sensorer, kan telleutrustningen avgjøre om det er en syklist eller fotgjenger som passerer.

 

FORDELER:

 • Multifunksjonell
 • Retningsfølsom deteksjon
 • Nøkkelklar løsning
 • Batteridrift i opp til 2 år
 • Fungerer i alt slags vær

Kategorier:

 • By,
 • Permanent,
 • Person,
 • Sykkel,
 • Telling,
 • Veg,

Kombiteller URBAN er en innovativ og unik løsning for å detektere, skille og telle syklister og fotgjengere i bymiljø. Løsningen passer bra på sykkelveier, fortau eller broer.

Kombiteller URBAN kombinerer PYRO-sensorer og induktive ZELT-sløyfer. PYRO-sensorene registrerer den infrarøde varme som mennesker utstråler, mens ZELT-sløyfen registrerer sykkelhjulenes elektromagnetiske signatur. Kombi URBAN analyserer signalene fra alle sensorer for å kunne telle og klassifisere hver passerende syklsit eller fotgjenger.  Alle data overføres automatisk til skytjenesten ECO-VISO, hvor telleutrustningen kan driftovervåkes, og statistikken enkelt analyseres og bearbeides.

Kombiteller URBAN er designet for å takle det tøffe bymiljøet, og kan benyttes både i tilfeller fotgjenger og syklist anvender samme vegflate, og der fotgjengere benytter fortauet, og syklistene i nærliggende sykkelfelt. Utrustningen kan driftes av batteri, med levetid på opptil to år,  og er således kostnadseffektivitet både hva gjelder installasjon, drift og vedlikehold.

Relaterte produkter

ECO-VISIO

Skytjeneste utviklet for å håndtere, lagre og analysere trafikktelledata.

Personteller URBAN POST

Effektiv og robust persontelleløsning utviklet for bymiljø.

Sykkelteller URBAN ZELT

Sykkeltellestasjon utviklet for å telle syklister i blandet trafikk.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen