SeeMe Varningssystem

SeeMe® Varslingssystem er et aktiv varslingssystem, spesielt tilpasset for å bedre oppmerksomheten rundt  myke trafikanter. Formålet økt sikkerhet og tilgjengelighet ved gangfelt og krysningspunkt.

FORDELER:

 • Kan tilpasse hver plass
 • Lave kostnader – høy effekt
 • Enkel og rask installasjon
 • Selvforsynt med strøm (solceller)
 • Kan anvendes provisorisk og permanent
 • Dokumentert effektiv

Kategorier:

 • City,
 • Speed,
 • Industry,
 • Permanent,
 • Person,
 • Temporary,
 • Safety,
 • Bicycle,
 • Road,

Varsling – når den behøves som mest.

SeeMe® er utviklet for å i sanntid forsterke ulike typer vaslingsskilt ved hjelp av et sterkt blinkende gult lys. Systemet bygger på prinsippet om å bare varsle når det virkelig behøves. SeeMe er benyttet ved potensielle konfliktpunkter som gangfelt, bussholdeplasser, krysningspunkter og inn-/utkjøringer – det siste bl.a. ved St. Olavs hospital og Politikammeret i Trondheim. Tester gjennomført at svenske Trafikverket og VTI viser gode trafikksikkerhetseffekter, med økt oppmerksomhet og fartsreduksjoner som resultat.

 

Fleksibel utforming og aktivering

SeeMe® består av flere ulike moduler, som kan kombineres for å passe til ulike plasser og behov. . Systemet baseres på en eller flere varslingsenheter, som enkelt monteres over eksisterende varslingsskilt, hvis budskap ønskes forsterket. Varslingsenheten aktiveres så trådløst, via noen av de tilhørende sensorene.

 

IR-detektor:

Denne sensoren merker forandringer i temperatur,  og kan anvendes for å detektere mennesker, dyr eller kjøretøy. Sensoren er retningssensitiv, og tilpasser seg de gjeldende temperatur og værforholdene. Etter som sensoren har et internt batteri kreves ingen ekstern strømforsyning.

 

Trykknapp:

Trykknappen er trådløs, hvilket gjør at den kan plasseres der den passer best. Etter som knappen har et internt batteri, kreves ingen ekstern strømforsyning.

 

Aktiveringssender:

Aktiveringssenderen er en liten trådløs og bevegelsesfølsom sender, som sender ut et radiosignal når den er i bevegelse. Aktiveringssenderen kan anvendes som en transponder på så vel skolebarn som kjøretøy.

 

SeeMe® er et effektivt alternativ til fysiske fartsdempende tiltak på plasser, der tradisjonelle fysiske inngrep av ulike årsaker ikke passer inn. SeeMe® er utviklet av Amparo Solutions AB i Sverge, hvor systemet benyttes over hele landet, på både statlige og kommunale veier, samt industriområder. Systemet er etter hvert også tatt i bruk i en rekke norske kommuner,og benyttes også til varsling av utrykningskjøretøy (ambulanse og politi).

SeeMe Varslingsenhet:

Mål: 66 cm x 25 cm x 15 cm

Vekt: 10,5 kg

IP-klasse: IP55

EU-standard: EN12352

Energikilde: Integrert solcellepanel og batteri

 

SeeMe IR-sensor:

Mål: 35 mm x 12 mm, Ø 22 mm

Vekt: 2,0 kg

IP-klasse: IP68

Energikilde: Integrert batteri som varer i ca 3 år

 

SeeMe Trykknapp:

Mål: 10 cm x 10 cm x 15 cm

Vekt: 0,8 kg

IP-klasse: IP68

Energikilde: Integrert batteri som varer i ca 2 år

 

SeeMe Aktiveringsbrikke:

Mål: 48 mm x 85 mm x 22 mm

Vekt: 46 g

IP-klasse: IP55

Energikilde: Integrert batteri som varer i ca 1 år

 

Relaterte produkter

Evolis Mobility

Hastighetsdisplay utformet for enkelt og fleksibelt bruk.

Evolis Solution

Hastighetsdisplay med statistikkfunksjon og ekstra display.

SeeMe Busshållplats

Varslingssystem spesielt tilpasset bussholdeplasser.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialGrab