Varsling SeeMe Gangfelt

SeeMe® Gangfelter et aktiv varslingssystem, spesielt tilpasset for å bedre oppmerksomheten rundt  myke trafikanter. Formålet økt sikkerhet og tilgjengelighet ved gangfelt og krysningspunkt.

FORDELER:

 • Kan tilpasse hver plass
 • Lave kostnader – høy effekt
 • Enkel og rask installasjon
 • Selvforsynt med strøm (solceller)
 • Kan anvendes provisorisk og permanent
 • Dokumentert effektiv

Kategorier:

 • By,
 • Hastighet,
 • Industri,
 • Permanent,
 • Person,
 • Provisorisk,
 • Sikkerhet,
 • Sykkel,
 • Veg,

Varsling – når den behøves som mest.

SeeMe® Gangfelt er utviklet for å i sanntid forsterke ulike typer vaslingsskilt ved hjelp av et sterkt blinkende gult lys. Systemet bygger på prinsippet om å bare varsle når det virkelig behøves. SeeMe er benyttet ved potensielle konfliktpunkter som gangfelt, bussholdeplasser, krysningspunkter og inn-/utkjøringer – det siste bl.a. ved St. Olavs hospital og Politikammeret i Trondheim. Tester gjennomført at svenske Trafikverket og VTI viser gode trafikksikkerhetseffekter, med økt oppmerksomhet og fartsreduksjoner som resultat.

 

Fleksibel utforming og aktivering

SeeMe® består av flere ulike moduler, som kan kombineres for å passe til ulike plasser og behov. Systemet baseres på en eller flere varslingsenheter, som enkelt monteres over eksisterende varslingsskilt, hvis budskap ønskes forsterket. Varslingsenheten aktiveres så trådløst, via noen av de tilhørende sensorene.

 

IR-detektor:

Denne sensoren merker forandringer i temperatur,  og kan anvendes for å detektere mennesker, dyr eller kjøretøy. Sensoren er retningssensitiv, og tilpasser seg de gjeldende temperatur og værforholdene. Etter som sensoren har et internt batteri kreves ingen ekstern strømforsyning.

 

Trykknapp:

Trykknappen er trådløs, hvilket gjør at den kan plasseres der den passer best. Etter som knappen har et internt batteri, kreves ingen ekstern strømforsyning.

 

Aktiveringssender:

Aktiveringssenderen er en liten trådløs og bevegelsesfølsom sender, som sender ut et radiosignal når den er i bevegelse. Aktiveringssenderen kan anvendes som en transponder på så vel skolebarn som kjøretøy.

 

SeeMe® er et effektivt alternativ til fysiske fartsdempende tiltak på plasser, der tradisjonelle fysiske inngrep av ulike årsaker ikke passer inn. SeeMe® er utviklet av Amparo Solutions AB i Sverge, hvor systemet benyttes over hele landet, på både statlige og kommunale veier, samt industriområder. Systemet er etter hvert også tatt i bruk i en rekke norske kommuner,og benyttes også til varsling av utrykningskjøretøy (ambulanse og politi).

SeeMe Varslingsenhet:

Mål: 66 cm x 25 cm x 15 cm

Vekt: 10,5 kg

IP-klasse: IP55

EU-standard: EN12352

Energikilde: Integrert solcellepanel og batteri

 

SeeMe IR-sensor:

Mål: 35 mm x 12 mm, Ø 22 mm

Vekt: 2,0 kg

IP-klasse: IP68

Energikilde: Integrert batteri som varer i ca 3 år

 

SeeMe Trykknapp:

Mål: 10 cm x 10 cm x 15 cm

Vekt: 0,8 kg

IP-klasse: IP68

Energikilde: Integrert batteri som varer i ca 2 år

 

SeeMe Aktiveringsbrikke:

Mål: 48 mm x 85 mm x 22 mm

Vekt: 46 g

IP-klasse: IP55

Energikilde: Integrert batteri som varer i ca 1 år

 

Relaterte produkter

Fartsdisplay Evolis Mobility

Hastighetsdisplay utformet for enkelt og fleksibelt bruk.

Fartsdisplay Evolis Solution

Hastighetsdisplay med statistikkfunksjon og ekstra display.

Varsling SeeMe Bussholdeplass

Varslingssystem spesielt tilpasset bussholdeplasser.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen