Trafikkteller SmartSensor HD

SmartSensor HD er vår mest avanserte trafikkteller, med kapasitet til å telle og klassifisere kjøretøy i opptil 20 kjørefelt med høy nøyaktighet.

 

FORDELER:

 • Installasjon ved siden av veien
 • Antall/Hastighet/Kjøretøysklasser
 • Håndterer alle værforhold
 • Rask og enkel installasjon
 • Vedlikeholdsfri

Kategorier:

 • By,
 • Hastighet,
 • KjØretØy,
 • Permanent,
 • Telling,
 • Veg,

Radartelleren SmartSensor HD er i særklasse den mest avanserte radartelleren på markedet. Til tross for dette, byr den på en kostnadseffektivitet ved permanente telleinstallasjoner som er vanskelig å slå.

SmartSensor HD installeres ved siden av veien, og når hver enhet kan detektere opptil 20 kjørefelt, så kreves kun én enhet for å dekke motorveier med mange kjørefelt. SmartSensor HD kan, foruten å telle antall passerende kjøretøy, også detektere i hvilken fil kjøretøy det ligger, hvilken hastighet og retning kjøretøyet har, samt bestemme kjøretøyets lengde.  Detta gjør at enheten kan anvendes for eksempelvis å analysere hvor mange kjøretøy som svinger av fra hovedveien, i hvilken fil den tunge trafikken konsentreres osv.

SmartSensor HD kalibreres automatisk ute på plassen Ved hjelp av den medfølgende programvaren kan brukeren enkelt kontrollere og overvåke radarens automatiske kalibreringsprosess, og evt. selv justere alle innstillinger om ønskelig. I og med at hela enheten installeres ved siden av veien i høy høyde (ca 8m), klarer sensoren detektere kjøretøy i samtlige felt, selv om en stor lastebil passerer i det nærmeste feltet. Installasjonshøyden bidrar også til at skadeverk og sabotasje forhindres.

SmartSensor HD benyttes i dag i Sverige, med meget gode resultater.

Mål: 34 cm x 27 cm x 8 cm

Vekt: 2,3 kg

Temperatur: -40 °C / +50 °C

Frekvens: 24,0 – 24,5 GHz (K-band)

Drift: 8W, 9-28 VDC

Deteksjonsområde: 1,8 m til 76,2 m

Relaterte produkter

Trafikkteller Armadillo Tracker

Radarteller utviklet for provisoriske trafikkmålinger på veier med 1-4 kjørefelt.

Trafikkteller SpeedLane radar

SpeedLane er en innovativ radarteller for mobil og permanent trafikktelling.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen