Sykkelteller URBAN ZELT

URBAN ZELT er en sykkeltellestasjon spesielt utviklet for å telle syklister i blandet trafikk.  Telleren detekterer sykler som passerer over en induktiv sløyfe. Løsningen er i dag installert over hele verden, og byr på markedsledende nøyaktighet og driftssikkerhet.

 

FORDELER:

 • Velger ut/teller sykler i blandet trafikk
 • Markedsledende nøyaktighet i all slags vær
 • Batteridrift med varighet på inntil 2 år
 • Skybasert tjeneste for dataanalyser og rapportering.

Kategorier:

 • By,
 • Hastighet,
 • KjØretØy,
 • Permanent,
 • Sykkel,
 • Telling,
 • Veg,

Det å telle antall syklister blir i dag stadig viktigere. Antall syklister kan dels utgjøre underlag for den tradisjonelle trafikkplanleggingen, men ikke minst behøves slik statistikk for å dokumentere effekten av økende ressursbruk med formål å stimulere til økt bruk av sykkel  til transport og pendling.

Sykkeltellestasjonen URBAN ZELT er en unik løsning for permanent telling av syklister i blandet trafikk, sammen andre trafikanter. Systemet detekterer passerende syklister med stor nøyaktighet, og generer faktaunderlag for å analysere trender over tid, samt sammenligne telledata fra år til år. Systemet er basert på en induktiv sløyfe som detekterer den elektromagnetiske signaturen til hvert sykkelhjul som passerer over sløyfen. URBAN ZELT er  utviklet for å skille syklister fra andre kjøretøy i blandet trafikk, hvilket gjør løsningen ideell på veier der både syklister og motorkjøretøy ferdes.

Mål: Lengde 110 cm til 150 cm, Bredd 40 cm

Måleområde: 0 cm til 900 cm

IP-klasse: IP68

Batteritid: 1-2 år, beroende på antall sløyfer. Doble batteripakker kan i visse tilfeller benyttes for økt  batteritid.

Relaterte produkter

ECO-VISIO

Skytjeneste utviklet for å håndtere, lagre og analysere trafikktelledata.

Sykkelteller GREENWAYS ZELT

Sykkeltelestasjon spesielt utviklet for rene gang- og sykkelveier.

Kombiteller URBAN (person/syklist/bil)

Løsning for å kombinere sykkel- og persontelling i bymiljø.

© 2018 Amparo Solutions. Webdesign, utvikling og hosting av SocialScreen