Veier og Gater

FOR ØKT SIKKERHET, EFFEKTIVITET OG INNSIKT.

Veier og Gater

FOR ØKT SIKKERHET, EFFEKTIVITET OG INNSIKT.

SNAKK MED OSS OM SIKKERHET, EFFEKTIVITET OG INNSIKT

Vi hjelper mange av Norges kommuner og trafikkregioner med tekniske system og produkter for økt sikkerhet, effektivitet og innsikt.

Vi gir råd og tilbyr intelligente løsninger for eksempelvis trafiktelling, sykkeltelling, persontelling, hastighetstilpasning, trafikksikkerhet og veivisning på alle typer av Veier og Gater.

Vil du eksempelvis telle syklister på sykkelveiene, øke trafikksikkerheten utenfor skolene, telle kjøretøy ved innfartsårer, installere solcelledrevet belysning i friluftsområder, har vi løsningen for deg. Kontakt oss allerede i dag, og fortell hva du har behov for.

Derfor kan hastighetsvisninger være forskjellen
mellom liv og død
Les artikkelen

Våre tilbud for økt sikkerhet, effektivitet og innsikt rundt veier og gater

Trafikksikkerhet

 • Økt oppmerksomhet med aktive varslingssystemer
 • Effektive verktøy for hastighetstilpasning
 • Løsninger som gir bevist effekt på både kort og lang sikt

Trafikktelling

 • Markedsledende løsninger for tellingog klassifisering av kjøretøy
 • Telling av syklister, både midlertidig og permanent gjennom året
 • Telling av fotgjengere på fortau, gater og plasser.

Skilt og belysning

 • Solcelledrevet belysning for gang- og sykkelveier
 • Belysning i veibanen for både dekorasjon og veiledning
 • Displayer og skilt for informasjon, advarsel og veiledning

Hva kan våre løsninger gjøre for din bedrift?

Skytjenste Eco-Visio
1 uke
 • Raske og effektive tiltak ved umiddelbar behov
 • Mulighet for umiddelbart bilde på nåsituasjonen
 • Midlertidige tiltak i påvente av mer permanente løsninger
6 månader
 • Sesongtiltak for å håndtere for eksempel ferietrafikk
 • Data som grunnlag for forbedrede vedlikeholds- og driftsrutiner
 • Tiltak med kontinuerlig effekt for økt trafikksikkerhet
12 måneder
 • Trafikktelling for vurdering av slitasje og vedlikeholdsbehov
 • Oppfølging av satsninger, investeringer og tiltak
 • Opprettholde trafikksikkerhetseffekter
24 måneder
 • Fang opp og analyser trender fra år til år
 • Kombiner måledata med for eksempel værdata for å skape økt forståelse
 • Publiser rapporter og vis hvordan virksomheten når oppsatte mål

Hvilke behov har du, og på hvilke steder?

 • Reduser hastigheten utenfor skoler eller i boligområder ved å bruke Evolis Solution
 • Telle og klassifisere antall kjøretøy på veier og gater for å skape grunnlag for trafikkplanlegging ved hjelp av Armadillo Tracker
Rådgivning
Rådgivning
Helhetsløsninger
Helhetsløsninger
Kontakta oss
Kontakt

Produkter

Se alle produktene