Datatjenester

Datatjenester for å validere, administrere og analysere trafikktellingsdataene dine.

Datatjenester2023-03-22T12:00:23+00:00

Multiteller CITIX AI

Multifunksjons teller for fotgjenger, syklist og kjøretøy i blandet trafikk.

Multiteller CITIX AI2023-02-23T15:10:13+00:00

VMS TripleSign

Energieffektiv VMS-løsning for trafikkmiljø, hvor kun et fåtall budskap behøves.

VMS TripleSign2022-11-10T15:02:35+00:00

VaMoS veibeskyttelse

varslingssystem utviklet for ubevoktet planovergang mellom veier og jernbaner.

VaMoS veibeskyttelse2022-11-10T15:03:52+00:00

FlexLX veibeskyttelse

FlexLX er et veisikringssystem for planoverganger mellom vei og jernbane

FlexLX veibeskyttelse2022-11-10T14:57:38+00:00